DISCLAIMER

Deze site is een particulier initiatief om de bouwwerken betreffende het BOOMSTAMHUIS en aanverwante zaken openbaar weer te geven. De via deze site getoonde bouw is particulier en in eigen beheer. Deze bouw heeft geen commerciële grondslag in de zin van woningbouw voor derden.

Aan de inhoud van deze site is geen enkel recht te ontlenen. Alsmede voor de inhoud van de websites, die vanaf BOOMSTAMHUIS te linken zijn, achten wij ons niet verantwoordelijk.

Bij het gebruik van het FORUM dient men zich volgens de hedendaagse normen en waarden te uiten. Houd het gebruik hiervan boomstamhuis gerelateerd. Alle berichten waarvan de inhoud niet ter zake is worden verwijderd. Voor de inhoud zelf is de beheerder niet aansprakelijk.

Met vermelde bedrijven, instanties en overheden zijn er geen overeenkomsten anders als respectievelijk de levering van gereedschappen, kennis, informatie en vergunningen.

Foto's die op deze site geplubiceerd staan mogen niet zonder voorafgaande toestemming overgenomen worden. De foto's waarbij de maker ervan vermeld staat behoud ten alle tijden de rechten van die foto. Indien men bepaalde item's wenst is een eenvoudige E-MAIL genoeg om de originele foto's toegestuurd te krijgen. Gebruik dient wel met bronvermelding te geschieden.

Mocht er onverwijld een foto of vermelding naar een webpage gebruikt zijn, waar U meent inhoudelijk de rechten van te bezitten, en U heeft bezwaar tegen het gebruik hiervan, ik zal graag de bronvermelding weergeven, danwel overgaan tot direkt verwijderen van gebruikt materiaal.

Denkt U als bezoeker een bijdrage te kunnen leveren aan de site in de vorm van op of aanmerkingen of als leverancier met aanverwante producten/diensten betreffende deze vorm van bouwen, voel vrij te reageren via E-MAIL . Wij zullen afhankelijk van Uw op of aanmerking dan wel verzoek beslissen of een en ander in de site is op te nemen.

Wens ik U nog een prettig verblijf in een natuurlijke omgeving;

met vriendelijke groeten,

Lex schra (de boomstamhuisbouwer) en Ronald Schra (de webmaster)