Algemeen.

Boomstamhuizen worden al generaties lang gebouwd in bosrijke gebieden over de gehele wereld. Het zijn vooral de gunstige eigenschappen zoals; sterkte, buigzaamheid het voorkomen in allerlei afmetingen en soorten, de hoge isolatiewaarde en het gegeven dat hout met eenvoudig gereedschap te bewerken is waardoor hout in allerlei vormen en toepassingen als bouwmateriaal onovertroffen is.

Gezond en duurzaam bouwen en wonen staat zowel maatschappelijk als bij de individuele bouwer steeds meer in de belangstelling. Door de overheid gestimuleerde en vaak deels gesubsidieerde programma’s als Duurzaam Bouwen, stimuleren van hergebruik, energiebesparing, nuttig gebruik van grondstoffen, gebruik van hernieuwbare grondstoffen alsmede de aanscherping van wet- en regelgeving leveren een belangrijke bijdrage in deze ontwikkeling.` Duurzaam Bouwen is er op gericht milieu- en gezondheidseffecten ten gevolge van het bouwen en de gebouwde omgeving te beperken. Het hier bedoelde en te bouwen Boomstamhuis voldoet in hoge mate aan de ideeën en voorwaarden zoals bedoelt in het programma Duurzaam Bouwen. Het betreft hier niet alleen de boomstammen maar ook de overige materialen zoals dak- en vloer isolatie (afkomstig van sloop=hergebruik) gevelisolatie (schapenwol=oneindige bron) en de dakbedekking van gemalen puin (puin is afkomstig van de huidige te slopen woning=hergebruik ) met vegetatie(grassen en sedums ) wat mede zorgt voor een aangenaam binnenklimaat (koelte in de zomer en warmte in de winter ). In de verdere technische omschrijving wordt daar gedetailleerd op in gegaan.

Hout is een vernieuwbare grondstof afkomstig van een oneindige bron, dat na verwijdering geen schade aan het milieu aanricht en is uitstekend geschikt voor hergebruik. De voor de woning benodigde boomstammen zijn afkomstig uit duurzaam beheerde Nederlandse bossen van o.m. Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en diverse particuliere Landgoederen voor het merendeel gelegen op de Veluwe en in de provincie Overijssel. De houtsoorten zijn Douglas en klein deel Japanse Larix en Thuya Plicata . Het bevorderen van de duurzaamheid van het hout vindt plaats op natuurlijke wijze door het zogenaamd te wateren.

Het wateren van hout heeft tot doel door het uitlogen van de voedingsstoffen aantasting door schimmels en houtworm te voorkomen, de verwerkbaarheid te verbeteren en het werken van het hout na droging te verminderen. Wateren betekend voor de genoemde houtsoorten dat deze minimaal 1 jaar in het water dienen te liggen. Met deze consequentie voor ogen is in november 2000 een concept ontwerp besproken met de Gemeente Olst en de Welstandscommissie. Hierop volgde een positief advies. In de maanden Januari en Februari 2001 zijn de nodige boomstammen bij de verschillende verkopers geselecteerd en in April naar een waterplaats in de omgeving afgevoerd. In Juli/Augustus 2002 worden de boomstammen uit het water gehaald, met de hand ontschorst op benodigde lengten en diameters geselecteerd en te drogen gelegd. Bovenstaande werkwijze past optimaal in het kader van duurzaam bouwen. Immers deze vorm van kwaliteitsverbetering levert geen milieubelasting en gezondheidsrisico’s op (er zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig tegen schimmelen en insecten aantasting). Ook het ontschorsen kan na het wateren eenvoudig met de hand plaatsvinden in plaats van met grote machines.

De bouwwijze kan gekenmerkt worden als een ambachtelijke bouwwijze. Dit komt vooral voor uit het gegeven dat boomstammen nu eenmaal geen “standaard bouwhout” zijn. Zij verschillen niet alleen onderling van maat maar ook is hun eigen maatvoering wisselend. Iedere stam moet op maat en passend op de vorige gemaakt worden zodat tussen de stammen een naadloze aansluiting ontstaat en de hoekverbindingen millimeterprecies in elkaar grijpen. Het gebruik van “oude” handgereedschappen als beitel, hamer, zaag, bijl, dissel en haalmes is daarbij onontbeerlijk. Doordat hout bij het drogen in de dikte krimpt (ca 6%) betekent dit dat ramen, deuren, verticaal geplaatste balken en tegelwanden en leidingen zodanig worden geplaatst dat deze krimp ook mogelijk is en er geen schade of knellende ramen en deuren ontstaan.

terug naar home